Eva og Erik Ankers Legat

Eva og Erik Ankers legat ble opprettet i 1996, i overensstemmelse med Eva
og Erik Ankers gjensidige testament. Legatet har som formål å støtte norsk
ungdom som gjennom studier i Frankrike kan bidra til å fremme kontakten med
og forståelsen for fransk kultur- og samfunnsliv.

Søkeren bør helst beherske fransk, være under 35 år og være ferdig med sin
grunnutdannelse (bachelor eller tilsvarende). Søkeren må begrunne formålet
med studiet skriftlig og sende kopi av opptaksbevis fra studiested i
Frankrike. Kravene til dokumentasjon m.v. fremkommer av søknadsskjemaet,
som er tilgjengelig her: søknadsskjema

I de senere årene har legatet etter en konkret vurdering delt ut 8-15
stipend i størrelsesorden 25.-50.000 kroner årlig til et vidt spekter av
studier som spenner fra statsvitenskap og økonomi til musikk, språk,
litteratur og gastronomi.

Søknadsfrist for stipend fra Ankers legat er er 1. september hvert år, og de
ytes til studier som allerede er i gang. For OFNEC (se nedenfor) gjelder
egne regler og frister.

Stipend tildeles i utgangspunktet til studier av minst ett års varighet.
I særlige tilfeller vil legatet kunne tildele stipend til samme person flere
ganger.

Ankers legat støtter også studier i regi av L’Office Franco-Norvégien
d’Echanges et de Coopération («OFNEC») i samarbeid med Université de Caen.
Se nærmere om OFNEC og studietilbudene i regi av OFNEC på denne siden.
Stipendene, som normalt er på 30.000 kroner, er knyttet til «Årskurs i fransk for
lærere i Caen», les mer på denne siden.

Søknadsfrist for stipend til årskurs ved OFNEC er også 1. september hvert år
etter at søkerne har fått opptaksbevis.

Mottakere av stipend skal sende en rapport til legatet innen 3 måneder
etter avslutningen av det studieåret det gis støtte til. Rapporten skal gi
en oversikt over forløpet av studieoppholdet og det faglige og kulturelle
utbyttet mottakeren mener at oppholdet har gitt.

Legatet tar forbehold om å kreve tilbakebetalt uberettiget utbetalt støtte.
Mottakerne av stipend forplikter seg til å varsle legatet ved vesentlige
endringer i studieopplegget som det redegjøres for i søknaden.

Krav til dokumentasjon vil fremkomme av søknadsskjema, som er tilgjengelig her: søknadsskjema

Søknadsskjema sendes kun inn elektronisk og registrering starter fra mandag 3. august
frem til og med 1. september.

For forespørsler:

Bettina Heyerdahl
Kristian Kølles vei 25
1367 Snarøya

Telefon: 918 82 877
E-post: post@ankers-legat.no