anker2.jpg

Erik Anker (1903 – 1994)
Eva E. Anker (1913 – 1997)

Eva og Erik Anker

Erik Ankers engasjement for Frankrike og fransk kultur oppsto under hans mangeårige opphold i fransktalende land. Han tok sin utdannelse i økonomi, handelsfag og kjemi i Sveits og Frankrike. Frem til 1935 arbeidet han i først i Paris, siden i Brussel i Société Belge du Titane. Fra 1937 var han direktør for Titan Co A/S i Fredrikstad (senere Kronos Titan AS), og ble siden konsernsjef i Europa.

Erik Anker var en allsidig, dyktig og engasjert person. Han innehadde en rekke styreverv i norske bedrifter, og var blant annet styreformann i Norsk Hydro AS i perioden 1970-1974. Han ble utnevnt til kommandør av Sankt Olavs Orden i 1973 for sin innsats for norsk industri. Han mottok også mange andre utmerkelser i innland og utland.

Inspirert av sin far, den berømte seileren og båtkonstruktøren Johan Anker, var Erik Anker en ivrig seiler. Han var engasjert i seilforeningen KNS der han var formann i 1948-1951, og ble åresmedlem i foreningen i 1977. Han var jevngammel med Kong Olav og de to hadde et nært og livslangt vennskap. De var mannskap sammen på båten til Johan Anker, seksmeteren Norna, som vant gull i de Olympiske sommerlekene i Amsterdam i 1928. Erik beholdt seilergleden livet ut og nesten 90 år gammel skaffet han seg en ny drake, farens berømte båtkonstruksjon.

Eva og Erik Anker delte den store interessen for Frankrike. De etterlot ingen egne barn, og valgte å opprette et legat med sikte på å la norske ungdommer få ta del i fransk kultur- og samfunnsliv.