Eva og Erik Ankers legat

Eva og Erik Ankers legat ble opprettet i 1996, i overensstemmelse med Eva og Erik Ankers gjensidige testament. Legatet har som formål å støtte norsk ungdom som gjennom studier i Frankrike kan bidra til å fremme kontakten med og forståelsen for fransk kultur- og samfunnsliv.

Legatet deler ut stipender til et bredt spekter av studier som spenner fra statsvitenskap og økonomi til musikk, språk, litteratur og filosofi. De senere årene har legatet etter konkret søknadsvurdering delt ut stipender i størrelsesorden 30.000 - 50.000 kroner. I særlige tilfeller vil legatet kunne tildele stipend til samme person flere ganger.

Stipend tildeles til studier av minst ett års varighet. Studiet skal være helt eller delvis på fransk. Søkeren bør være under 35 år og ferdig med sin grunnutdannelse. Søkeren må begrunne formålet med studiet skriftlig med et motivasjonsbrev og sende kopi av opptaksbevis fra studiested i Frankrike.

Før du registrerer deg på søknads-siden må du ha følgende dokumenter og vedlegg klart: Studieplan, opptaksbevis fra studiestedet, motivasjonsbrev med CV samt finansieringsplan for oppholdet.

Alle vedlegg må være i PDF-format.

Søknadsskjema sendes kun inn elektronisk og registrering starter fra august frem til søknadsfristen som er 1. september. Søknaden gjelder for inneværende studieår.

Alle som mottar stipend fra Ankers Legat skal sende en rapport til legatet innen 3 måneder etter avslutningen av det studieåret det er gitt støtte til. Rapporten skal gi en oversikt over forløpet av studieoppholdet og det faglige og kulturelle utbyttet mottakeren mener at oppholdet har gitt.

Legatet tar forbehold om å kreve tilbakebetalt uberettiget utbetalt støtte. Mottakerne av stipend forplikter seg til å varsle legatet ved vesentlige endringer i studieopplegget som det redegjøres for i søknaden.

Link til søknadsskjema.

Ankers legat støtter også Årskurs i fransk med didaktikk i regi av NTNU og L'Office Franco-Norvégien d'Echanges et de Coopération ("OFNEC") i samarbeid med Université de Caen.

Søknadsfrist for stipend til årskurs ved OFNEC er 1. september hvert år. Stipendet er normalt på 30.000 kroner. Motivasjonsbrev og opptaksbevis fra studiet skal følge søknaden.

Mer om årskurset ved OFNEC og studietilbudene i regi av OFNEC finner du her:
https://www.ntnu.no/studier/aafrancaen
https://www.unicaen.fr/international/ofnec/

Søknadsskjema sendes kun inn elektronisk og registrering starter fra august frem til og med 1. september.

Før du registrerer deg på søknads-siden må du ha følgende dokumenter og vedlegg klart: Studieplan, opptaksbevis fra studiestedet, motivasjonsbrev med CV samt finansieringsplan for oppholdet.

Alle vedlegg må være i PDF-format.

Link til søknadsskjema for studier i regi av OFNEC.


For forespørsler:
Bettina Heyerdahl
Telefon: 918 82 877
E-post: post@ankers-legat.no
Eva og Erik Anker
Eva og Erik Anker
Erik Anker (1903 - 1994)
Eva E. Anker (1913 - 1997)

Erik Ankers engasjement for Frankrike og fransk kultur oppsto under hans mangeårige opphold i fransktalende land. Han tok sin utdannelse i økonomi, handelsfag og kjemi i Sveits og Frankrike. Frem til 1935 arbeidet han først i Paris, siden i Brussel i Société Belge du Titane. Fra 1937 var han direktør for Titan Co A/S i Fredrikstad (senere Kronos Titan AS), og ble siden konsernsjef i Europa.

Erik Anker var en allsidig, dyktig og engasjert person. Han hadde en rekke styreverv i norske bedrifter, og var blant annet styreformann i Norsk Hydro AS i perioden 1970-1974. Han ble utnevnt til kommandør av St. Olavs Orden i 1973 for sin innsats for norsk industri. Han mottok også mange andre utmerkelser i inn- og utland.

Inspirert av sin far, den berømte seileren og båtkonstruktøren Johan Anker, var Erik Anker en ivrig seiler. Han var engasjert i seilforeningen KNS der han var formann i 1948-1951, og ble æresmedlem i foreningen i 1977. Han var jevngammel med Kong Olav og de to hadde et nært og livslangt vennskap. De var mannskap sammen på båten til Johan Anker, seksmeteren Norna, og vant gull i de Olympiske sommerlekene i Amsterdam i 1928. Erik beholdt seilergleden livet ut og nesten 90 år gammel skaffet han seg en ny drake, farens berømte båtkonstruksjon.

Eva og Erik Anker delte den store interessen for Frankrike. Uten arvinger valgte de å opprette et legat med sikte på å gi norske ungdommer mulighet til gjennom studier, å ta del i fransk kultur- og samfunnsliv.